måndag 13 december 2010

Sent arbete

Som jag har redovisat i ett tidigare inlägg har museiföreningen fått ett större ånglok i samlingen, något som föreningens medlemmar har sett fram emot. Men medlemmarna insåg nog inte riktigt hur mycket jobb det är med ytterligare ett ånglok som dessutom är så mycket större än det första. Den genomgång som håller på att göras har dragit ut lite på tiden, så nu är det nattarbete som gäller för att komma ifatt tidsplanen. Och självklart är det dokumenterat också:
Flitens lampor lyser i lokstallets tak, och i bakgrunden skymtar stadens ljus... Det är riktigt skönt att kunna arbeta med tak över huvudet och riktig belysning i lokalen.